Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Spinal Cord Injury Centres (REF: TCN/2018)'.