Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'M6/M62 Croft interchange red light camera revenue.'.