Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Numbers of Agency Lawyers 3 Sep 2018 and Cost of agency legal workers 2016/2017'.