Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'HS2 / BBC Correspondence'.