Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Minutes of meetings where weight limits were placed through Cold Ashby, Guilsborough and Church Brampton'.
Amended by 
Order 1490