Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Prevent - University registers of research and 'firewalls''.