Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Training Office - Newtownabbey - Training Allowance Payments'.