Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'S106 contributions and spend in Hungerford'.