Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Frequency and nature of domestic violence'.