Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'NHS Continuing Healthcare 2017-18 (Ref: SIA/DB)'.