Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Precision Risk and Intelligence Limited'.