Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Council Tax debt summonses 2017/18'.