Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'School development/improvement plan for Ysgol Bro Pedr, Lampeter and other policy documents.'.