Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Fire officers report 90 Speke Squadron Air Training Corps'.