Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Name of treasury management advisors'.