Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Justification of the use of Water Borne Vehicles'.