Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Classical Archaeology and Ancient History Admissions Statistics 2018 Cycle'.