Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Implementation of S167 lists of taxis - Previously A'.