Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Disciplinary proceedings over NHS staff using social media or instant messaging apps'.