Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Justification for speed cushions on Wood Lane, Timperley'.