Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Police Injury Awards Policy'.