Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Internet filtering and blocking policies'.