Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth '2017 Examiners' Reports for History Final Honour School'.