Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'OPEL levels Winter 2017/18'.