Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Tenant suicide due to safeguarding failures'.