Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Noise Complaints from Leominster Parish and Northern Herefordshire Residences'.