Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Allotment: Name; Location; Area; Statutory Status'.