Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Historical Off-street Car Parking Maintenance Expenditure'.