Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Mathematics (G100) Ethnicity Statistics'.