Yn methu anfon neges ddilynol i

Nid oes gennym gyfeiriad Rhyddid Gwybodaeth sy'n gweithio ar gyfer . Efallai y byddwch yn gallu dod o hyd i un ar eu gwefan, neu drwy eu ffonio nhw a gofyn. Os llwyddwch i ddod o hyd i un, anfonwch e atom.