Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Universities IT Infrastructure information'.