Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Request HMO Registry - Southwark Council'.