Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Planning Application 17/05708/FUL – Pre-application advice'.