Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Expiry of second term of PEDL147'.