Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Economics admission statistics 2018'.