Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'FOI + EIR - LIST OF Freedom of Information REQUESTS and OUTCOMES for ALL Requests Received, 2016+2017'.