Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Total number of applicants on Council's allotment waiting list'.