Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'PEDL126-Deeds of Variation'.