Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Crimes under the age of 10'.