Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Disclosure of Data regrading turnover, exit numbers by reason and more...'.