Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Quality Bus Network agreement: 82, Liverpool'.