Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Tony Redmond's wife's travel - at whose expense?'.