Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Lease of land at Gossmore Park in Marlow'.