Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'New Foster Carer Household Approvals 2016/17'.