Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Suppliers and Vendors (Cyber)'.