Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Records Of Meetings between Haringey and Spurs'.