Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Assisted Maintenance Grant scheme'.