Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'PFI Advisers - Conflict of Interest'.