Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Dundee City Council/Tayside Pension Fund Investments'.