Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Fire fighting expenses re Grange Hill West Kirby 2016'.